O nas

Autor nie gwarantuje ścisłości informacji przedstawionych w serwisie kennywood.pl. Każda osoba odwiedzająca strony niniejszego serwisu musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne, mogą zawierać błędy lub być nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w serwisie kennywood.pl, należy najpierw je zweryfikować. Autor Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne lub cywilne mogące wyniknąć z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą na stronach niniejszego serwisu.

Zapraszamy do kontaktu z nami: biuro@kennywood.pl